تعمیرات و خدمات مهندسی تجهیزات الکترونیک صنعتی​

AVID ELECTRONIC

Industrial Automation Repairing and Engineering Services

Repairing Services

PCB & Electronic Boards

آسيبهاي وارد شده ناشی از حرارت و مسطحلک شدن تجهیزات گاهي به حدي است كه علاوه بر قطعات ، متاليزه بـرد نيز آسيب جدي ميبيند. با توجه به كامل بودن آرشيو قطعات یدکی و تجهيز بودن این مجموعه به تجهیزات پیشرفته جهت ترميم و تست برد، این مجموعه در کمترین زمان و بهترین کیفیت مطابق با استاندارد های روز آمادگی خود را جهت تعمیر کلیه برد های الکترونیکی اعلام میدارد. در صورت نیاز و عدم موجود بودن برد مورد نظر ؛ طراحی و یا مهندسی معکوس برد آسیب دیده با حفظ استاندارد و موارد فنی نمونه اصلی انجام می گیرد.

Repairing Services

Servo Drive & Inverters

درایــوهای AC , DC , Servo از تکنولوژی های مختلفی در طـراحی دو بلوک کنترل و قدرت برخوردار است. این مجموعه به پشتوانه ســالها تجـربه در ساخت و طراحـی اینورتر های گوناگون و در اختیار داشتن تیــم تخـصصی در زمـینه تعــمیرات ، کلـیه معایب اینـورترها را در قــسمت کنترل و قدرت با دقــت تمام بررسی و اقدام به تعمیرات آنها می نماید ، همچنین در جایی کـه احتمال خرابی به علت مستهلک شدن وجود دارد تعمیـرات پیشگیرانه نیـز انجـام می گـردد . شایان ذکر می باشد با توجه به مجـهز بودن به سـیمولاتـور هـای پیشـرفته تستهای گوناگون پس از تعمیر نیز انجام می گیرد .

Repairing Services

Servo Motors

قـسمت مـهم ایـرادات سروو مــوتورها از آسـیب دیدن انـکدر و رزولـور ( resolvers and encoders ) آن ناشی میشود ، که پس از تعمیر این قسمت راه اندازی مجدد موتور بدون set time frame امکان پذیر نیست و باتوجه به تجـهیز بـودن این مجـموعه به دسـتگاه آنـالیـزور شـکل مـوج هـنگام زیر بار بردن مـوتور ، توانایی انجام این کار وجود دارد . لازم به ذکر است پس از تعمیر به منظور افـزایش رانـدمان مـوتور و کاهـش احتمال خـرابی در آینده تمامی سرویسهای مکانیکی نیز انجام میگیرد .

Repairing Services

Automation PLC

ایرادهای سخت افزاری : عموما به علت عدم تهویه مناسب تابلو و نوسانات شبکه برق ، PLC که قلب تپنده تابلو است در قسمتهای پردازش ، I/O ، تغذیه و ماژول های ارتباطی آسیب میبیند ، ما در کنار تعمیرات تخصصی PLC ، راهکارهایی نیز جهت بهبود وضعیت تابلو به شما ارائه خواهیم کرد. ایرادهای نرم افزاری : با توجه به تیـم مجـرب برنامه نویس رفع ایرادات نرم افزاری وارتقا بـرنامه نیـز میسر اسـت از سـویی مجهز بودن این مجـموعه بـه سـیمـولاتور هـای پیشرفته تست امکان راه اندازی PLC با ورودی های مجازی وجود دارد که این امر اطمینان شما را از جهت تـعمیر جلب خواهد نمود .

Repairing Services

Industrial Computers & HMI

به مرور زمان این قسمت از اتـوماسـیون صنعتی از لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری دچار ایراداتی به شرح ذیل می گردد : اخـتلال در ماژول های ارتـباطی ، آسیب دیدن نـمایشگر (سوختگی ، خط افتادگی و…) ، از کـار افـتادن Touch Screen ، ایـرادات در قسـمت های دیگر مادر بورد و … تیـم متـخصص ما به پشتوانه سـالها تجـربه و تـهیه قطـعات اورجـینال آمادگی خود را جـهت تعمیر سریع این پارت از خـط تـولید به منظور کاهـش تـوقف هر چه کـمتر ماشـین اعـلام مـیدارد . شـایان ذکر است این مجـموعه قادر به طـراحی و ساخـت انواع صفحه کلید جهت جایگزین نمودن با نمونه مسـتهلک شده می باشد .

Supporting Services

Supporting Services

به پشــتوانه تجربه تعمیرات برندهای مطرح اتوماسیون صنعتی و ارائه خدمات به طیف وسیعی از صنایع ، از جمله : نفــت ، گــاز و پتــروشیــمی ، فــولاد ، نســـاجی ( ریسندگی ، بافندگی ، تکمیل ) ، ســیمان ، غـــذایی ، دارویــی ، انــرژی های ســـبز و … آمادگی خود را جهت عقد قرار داد برای خدمات فنی ذیل را اعلان میدارد :

  • تــعمیر و پشــتیبانی فنــی مســتمر تجــهیزات
  • اتــوماسیون صــنعتی خــط تــولید همراه با گــارانتی اورهــال و بــروز رســانی خــط تــولید طبق اســتاندارد های جــهانی همراه با گــارانتی
  • مشــاوره خریــد و فــروش تجــهیزات اتــوماسیون صنــعتی نــو و اســتوک